VÍTEJTE
na webu INFOAUDIT

INFOAUDIT vznikl na základech a pravidlech INFORMAČNÍ AGENTURY založené již v roce 1992 usnesením vlády za účelem vytvoření odborného a zcela nezávislého a nestranného zázemí především pro subjekty s přímou účastí na koncipování, výstavbě a provozu informačních systémů veřejné správy.
Od roku 2002 došlo k omezení rozsahu poskytovaných služeb a činnost INFOAUDIT se specializuje do dvou základních okruhů:
- komplexní zadavatelské činnosti při zadávání veřejných zakázek
- audity informačních systémů nejen veřejné správy
Více informací...

Veřejné zakázky

INFOAUDIT poskytuje komplexní zadavatelské činnosti podle zákona č.137/2006 Sb. včetně elektronických úkonů podávání formulářů apod. Mezi nejčastější zákazníky INFOAUDIT patří ústřední orgány státní správy.

více

Informační systémy

INFOAUDIT provádí informační audity zejména významných informačních systémů státní správy podle mezinárodně uznávaných metodik přizpůsobených potřebám a prostředí České republiky.

více
 

INFOAUDIT NEWS